Розрахунок міцності транспортної тари

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Вантажні перевезення»

на тему:

Підвищення ефективності перевезень вантажів у

змішаному сполученні»

2013 рік


ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ, МАРКУВАННЯ І КОДУВАННЯ

ВАНТАЖНОГО МІСЦЯ…………………………………………………………...

1.1.Формування вантажного місця…………………………………………………

1.2.Розрахунок міцності транспортної тари……………………………………….

1.3.Маркування та кодування вантажного місця………………………………….

РОЗДІЛ 2. ЗАВАНТАЖЕННЯ І МАРКУВАННЯ КОНТЕЙНЕРА………………

2.1. Завантаження контейнера………………………………………………………

2.2.Маркування контейнерів………………………………………………………..

РОЗДІЛ 3.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ МОРСЬКОГО

РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗМІШАНИХ

КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ………………………………………………….

РОЗДІЛ 4.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОМОБІЛЬНОГО

РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗМІШАНИХ

КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ………………………………………………….

РОЗДІЛ 3.РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО

РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ВИКОНАННІ ЗМІШАНИХ

КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ…………………………………………………..

РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

СХЕМИ ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРІВ У ЗМІШАНОМУ СПОЛУЧЕННІ……….

РОЗДІЛ 5. ПЕРЕЛІК ТРАНСПОРТНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ

ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У ЗМІШАНИХ

АВТОМОБІЛЬНО-МОРСЬКОМУ І ЗАЛІЗНИЧНО-МОРСЬКОМУ

СПОЛУЧЕННЯХ……………………………………………………………………..

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….

ПЕРШОДЖЕРЕЛА….………………………………………………………………..

ВСТУП

Постановка задачі. Заданий тарно-поштучний вантаж, упакований в картонні ящики, які розміщені на євро піддонах. Сформовані вантажні місця розміщені в контейнерах заданого типорозміру. Задана кількість контейнерів навантажується на морський контейнеровіз в порту відправлення, а потім перевозиться морем в український порт призначення. В портах відправлення і призначення навантаження і розвантаження контейнерів здійснюється АТЗ та портальними кранами, подібними за технічними характеристиками. З порту призначення контейнери перевозяться до міста призначення в Україні автомобільним транспортом або залізничним, тому навантаження контейнерів здійснюється на автомобільні контейнеровози чи спеціалізовані залізничні платформи. Розрахувати техніко-експлуатаційні й фінансові показники роботи морського, автомобільного і залізничного транспорту при перевезенні заданої кількості контейнерів. Доцільно обґрунтувати вибір транспортно-технологічної схеми доставки контейнерів у змішаному сполученні: автомобільно-морської чи залізнично-морської.

Розкрити актуальність теми курсової роботи.

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ, МАРКУВАННЯ І КОДУВАННЯ

ВАНТАЖНОГО МІСЦЯ

Формування вантажного місця

Заданий тарно-поштучний вантаж упакувати в картонні коробки. Вантаж, клас вантажу в картонних коробках, вага брутто, вага нетто і розміри картонних коробок згідно із завданням на курсову роботунаведені в Додатку 1.

Розмістити картонні коробки з вантажем на євро піддоні (800 х 1200, мм). Представити схему розміщення.

Розрахунок міцності транспортної тари

Міцність транспортної тари у значній мірі впливає на збереження вантажу в процесі перевезення. На міцність тари впливають такі чинники:

- характер вантажу, його максимально допустима маса в одиниці тари;

- розмір тари та її окремих частин;

- механічні властивості матеріалу, які використовуються для виробництва тари;

- умови виконання перевезень з точки зору впливу зовнішніх факторів.

При плануванні використання тари визначають можливі статичні навантаження при штабелюванні, динамічні та вібраційні навантаження, що виникають при механічному формуванні і розформуванні транспортних пакетів, виконанні перевантажувальних операцій , тощо.

Статичне зусилля стискання, яке повинна витримувати тара, що знаходиться в нижньому ряді штабеля:

, Н (1)

де g – прискорення вільного падіння, g=9,81 м/с2;

Q – маса тари з вантажем, кг;

Н – висота штабеля (штабелювання), м;

h – висота одиниці тари, м.

Висоту штабеля Н встановлюють в нормативно-технічній документації для конкретних видів продукції з урахуванням властивостей упакування та необхідності повного використання місткості або вантажності транспортних засобів. Якщо висота штабеля не встановлена, то її приймають рівною не менше 600 см для дерев'яної тари та не менше 250 см для картонної.

Динамічні навантаження враховують, коли в процесі перевезення на вантаж діють вертикальні та горизонтальні (поздовжні та поперечні) інерційні сили, Н:

(2)

(3)

(4)

де ав, апд, апп – прискорення, що діє у вертикальному, поздовжньому та поперечному напрямах відповідно, м/с2;

nв, nпд, nпп – кількість вантажних одиниць відповідно у вертикальному, поздовжньому та поперечному напрямах штабеля, який розміщений в кузові рухомого складу.

При перевезеннях проблеми з міцністю частіше всього виникають з тарою, яка виготовлена з менш стійких до зовнішніх факторів матеріалів (наприклад, з картону).

Вирішити задачу – розрахунок міцності транспортної тари для заданих вантажу і транспортної тари, а саме картонних коробок.

Визначити висоту складування картонних коробок з вантажем масою брутто Q, розміром l×b×h, мм. Товщина картону δ, марка картону, торцева жорсткість картону Рт наведені в Додатку 2. Термін зберігання в штабелі Тзб = 30+№ , діб.

При розрахунку зусиль стискання, які повинна витримувати картонна тара при штабелюванні, враховують коефіцієнт запасу Кз, який залежить від терміну зберігання вантажу. Якщо строк зберігання не описаний в нормативно-технічній документації, то Кз приймають рівним 1,85. При недовгих строках зберігання для коефіцієнту запасу можуть прийматися менші значення: при зберіганні до 30 діб – Кз=1,6; від 30 до 100 діб – Кз=1,65.

Зусилля стискання розраховують:

, Н (5)

Опір стисканню картонної тари залежить від параметрів коробки та міцності гофрокартону при торцевому стисканні:

, Н (6)

де Рт – торцева жорсткість, Н/мм;

δ – товщина картону, мм;

z – периметр ящика, мм.

Щоб коробка, яка знаходиться у нижньому ряду штабеля, не деформувалася під вагою верхніх коробок, її опір стисканню Рост повинен бути більше або дорівнювати зусиллю стискання верхніх коробок Рст.

Максимальну висоту складування можна визначити за умови: Рост = Рст.

Зусилля стискання визначається за формулою:

, Н/мм (7)

Висота складування визначається за формулою :

, мм (8)

Кількість коробок в штабелі:

, коробки (9)

Розрахувати вагу вантажу на євро піддоні з урахуванням розрахункової кількості коробок в штабелі та існуючими обмеженнями штабелювання.

Описати закріплення вантажу на євро піддоні.


8010152443911130.html
8010236694943639.html

8010152443911130.html
8010236694943639.html
    PR.RU™