Комплексна експертиза при розслідуванні ДТП

При розслідуванні ДТП часто використовуються комплексні експертизи.

Цікавим є дослідження судової автотехнічної експертизи. Це є експертиза, основним завданням якої є встановлення несправностей транспортного засобу, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди, під час неї чи після неї), можливості виявлення несправностей звичайними методами контролю за технічним станом транспортного засобу, визначення механізму несправностей на виникнення та розвиток пригоди.

Перед автотехнічною експертизою можуть бути поставлені й інші завдання, вирішення яких пов’язане з дослідженням технічного стану транспортного засобу, дорожньої обстановки і дій учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Експертизою ДТП називають комплексне науково-технічне дослідження всіх аспектів пригоди, виконане особами, які володіють спеціальними знаннями.

Для об’єктивного встановлення всіх причинно-наслідкових факторів виникнення ДТП і дії її прямих чи побічних учасників експертиза вимагає використання інформації із різних галузей знань, у тому числі юриспруденції, криміналістики, медицини, психофізіології, конструкції, теорії і розрахунку транспортних засобів, технології їх виготовлення, обслуговування і ремонту, проектування, будівництва і експлуатації доріг, організації і безпеки дорожнього руху тощо.

Судова експертиза проводиться, як правило, у випадку ДТП з важкими наслідками, Вона виконується згідно з законом за дорученням слідчих і судових органів, які займаються розглядом кримінальних і цивільних справ. Судова експертиза повинна дати відповідь на питання: чи являється ДТП нещасним випадком, чи результатом дії її учасників, які порушили Правила дорожнього руху.

Головними завданнями автотехнічної експертизи є:

– встановлення несправностей транспортного засобу, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до ДТП чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправностей звичайно застосованими методами контролю за технічним станом транспортного засобу;

– визначення ступеня та механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди;

– встановлення механізму пригоди та його елементів: швидкості руху (при наявності слідів гальмування), гальмівного шляху, траєкторії руху, відстані, пройденої транспортним засобам за певні проміжки часу, та інших просторово-динамічних характеристик пригоди;

– встановлення того, як повинен був діяти водій транспортного засобу в даній дорожній ситуації відповідно до вимог Правил дорожнього руху та чи мав він, з моменту виникнення небезпеки, можливість запобігти пригоді.

Для проведення комплексної судової експертизи при ДТП в розпорядження експерта повинні бути надані такі основні матеріали:

– постанова слідчого (ухвала суду) про призначення експертизи;

– протокол огляду місця ДТП;

– схема ДТП;

– протокол огляду і перевірки технічного стану транспортного засобу;

– довідка по ДТП.

Інколи існує необхідність в наданні додаткових матеріалів:

– протокол слідчого експерименту (якщо він проводився);

– довідка метеослужби про погоду;

– довідка про форму і стан дорожнього покриття в зоні ДТП;

– відомості про роботу світлофорів;

– протоколи допиту свідків тощо.

Протокол огляду місця ДТП містить опис і характеристику всіх елементів місця пригоди, який складає черговий по підрозділу ДАІ або інспектор дорожньо-патрульної служби, котрі повинні прибути на місце ДТП.

У більшості випадків процес проведення комплексної судової експертизи при ДТП можна розділити на такі етапи:

1) ознайомлення з постановою, вивчення матеріалів справи;

2) побудова інформаційної моделі ДТП, що досліджується;

3) проведення розрахунків, складання графіків і схем;

4) оцінка проведених досліджень, уточнення початкової (первинної) моделі ДТП;

5) формулювання висновків і оформлення акту експертизи.

Досліджуючи ДТП, експерт проводить розрахунки для визначення параметрів руху пішоходів і транспортних засобів. Необхідні дані він бере із постанови (ухвали), а також довідників, нормативних актів, інструкцій і інших джерел. До таких даних, зокрема, відносяться розміри автомобіля та його маса, показники тягової динамічності, коефіцієнт зчеплення шин з дорогою, час реакції водія, час спрацювання гальмівного привода, ККД трансмісії, коефіцієнт опору повітря тощо. При розрахунку можуть використовуватися аналітичні, графо-аналітичні і графічні методи.

При розслідуванні ДТП можуть призначатися такі види експертизи:

І. Судово-медична експертиза призначається у всіх випадках, коли в результаті ДТП гинуть люди та їм заподіюються тілесні ушкодження. Ця експертиза, крім загальних питань про причину смерті, часу, характер, локалізацію і ступень тяжкості тілесних ушкоджень, стані здоров’я потерпілого перед нанесенням йому ушкоджень, має своїм завданням дослідження питань про наявність чи відсутність на тілі та одязі потерпілого слідів транспортної (автомобільної) травми – слідів удару частин тіла об частину автомашини чи об дорожнє покриття, струси мозку в результаті удару, здавлювання тіла, слідів волочіння по дорожньому покриттю.

ІІ. Автотехнічна експертизапризначається для визначення стану транспортного засобу і справності окремих його частин, механізмів і вузлів, встановлення механізму ДТП, дослідження технічної можливості запобігання ДТП.

ІІІ. Також у справах пов’язаних з розслідуванням ДТП можуть бути призначені судово-хімічні, криміналістичні (трасологічна) та інші комплексні експертизи.

Цікавим є те, що комплексна експертиза може проводитись і одним експертом, якщо він володіє спеціальними знаннями в різних галузях знань. Так, наприклад, в практиці розслідування кримінальних справ, порушених за фактами дорожньо-транспортних подій, часто призначаються комплексні судово-автотехнчні та транспортно-трасологічні експертизи, які нерідко проводяться одним експертом, що не суперечить теорії судової експертизи.

Таким чином, комплексні експертизи часто застосовуються при розслідуванні ДТП.


8005749616219400.html
8005799632465164.html

8005749616219400.html
8005799632465164.html
    PR.RU™