Містяться вуглеводи в основному в рослинних продуктах.

В найкраще за інші харчові речовини підлягають перетворенням і звільненням великої кі-ті Е.

Вуглеводи – це основне джерело покриття енергет. затрат організму.

Фізіол-гігієн. значення В.

1. швидко мобілізуючі джерела Е.

2. Окислюють оксид вуглецю (IV) і воду до кінцевих продуктів – зменшуючи при цьому ацидоз.

3. вплив на повноту утилізації жирів.

4. забезпеч. детоксикаційну ф-ї печінки.

5. беруть участь у пластичних процесах (синтез НК, аміно-т, мукополісахаридів).

6. викон. важливі фізіолог. ф-ї (гепарин, гіалуронова к-та).

Важлива роль В у діяльності ЦНС – т.я. вони є основним джерелом Е для нерв. тканини.

Тканини головного мозку споживають у 2 р. більше ніж м’язи і в 3 р більше ніж нирки.

Запаси глікогену у мозк. тканині порівняно стабільні, вони витрач. лише у надзвич. випадках.

Діяльність підшлункової і надниркових залоз також залежить від Вуглеводів.Для острівкового апарату підшлункової залози глюкоза є збудником, для надниркової залози, яка відповідає за секрецію адреналіну (антагоніста інсуліну) має гальмівний вплив.

В харчових продуктах вуглеводи представлені у виді моно, -ди, -і полісахаридів.

До моносахаридів відноситься глюкоза, фруктоза, галоктоза, а також сордіт і ксиліт який застосовуються для лікувальних цілей – (для людей з недостатньою функцією підшлункової залози).

До дисахаридіввідносяться – сахароза, лактоза, мельтоза.

Полісахаридами є крохмаль, глікоген, клітковина, пентинові речовини.

Ди-, і полісахариди розпадаються під дією відповідних ферментів в кишечнику до моносахаридів, всмоктуються і поступають в печінку, де із глюкози синтезується глікоген.

Моно- і дисахарози та крохмаль (полісахар) застосовуються організмом на 95-100%.

Ди- і моносахариди добре розчинні у Н2О і швидко засвоюються.

Глюкоза є подразником хеморецепторів кровоносних судин.

При різних рівнях цукрув крові виникають імпульси, які викликають відповідні реакції у різних органах – головному мозку, підшлунковій залозі, нирках.Кількість цукру в крові знаходиться у межах 0,8-1,2 г/л – цей рівень підтримується впливом ЦНС і залозами внутрішньої секреції. Джерелом цукру в крові є глікоген в печінці.

Довготривала нестача цукру в крові призводить до цукрового голодування мозкової тканини – виникає невротичний синдром, а коли надлишок – виникає аліментарна гіперклінемія.

Вуглеводи– клітковина і пектинові речовини – вплив сприятливо на дія-сть травного каналу. Вони визначають об’єм їжі, створюють почуття насичення, посилюють рухову ф-цію кишок, стимулюють виділення травних соків, беруть участь в оформленні калових мас (надають певної структури – консистенцію і об’єм) роль у нормалізації дія-сти корисної мікрофлори кишок.

Клітковина виводить холестерин із орг-му. Їжа бідна на клітковину повільно проход. травним каналом – Унаслідок цього в товст. кишці накопич. і всмоктуються аміни, які мають канцерогенну властивість.

Пектиновіречовини плодів і овочів мають велике значення для травної си-ми. Вони набухаючи у воді утв. ніжну масу, яка не подразнює слиз. оболонку і підтримує тонус її стінок.

Органічні ки-ти також надход. з вуглеводами. Вони містяться в овочах, фруктах, ягодах і представл. яблучною і лимонною к-тами (0,3-1%). Ці к-ти позитивно вплив. на дія-сть травної системи, процеси гниття.

Вони є джерелом Е. Винна к-та організмом не засвоюється. Щавлева к-та інтенсивно зв’язує Са і сприяє гальмуванню його засвоєння.. Фітинова к-та зв’язує не тільки Са, а й Ме (Fe? Zn).

Вуглеводи здатні також утв. з жирів і білків (до 30%). А також з вуглев їжі за певних умов відбув біосинтез жирів і білків.

Н-д: людина хвора на цукр. діабет має розлад жирового обміну.

Для повного згорання жирів необхідно присутність у їжі певної к-ті вуглеводів, якщо їх к-ть недостатня, то відбув. зсуви у жировому обміні, при неповному згоранні жирів – накопич. кетолові і ацетонові тіла, виділ з сечею. Тому віднош. Ж:В як 4:1.

Засвоєння білків м’яса при одночасному вживанні вуглеводів відбув значно повніше.

Вуглеводи також пов’яз з водним обміном. Надлишок вуглеводів затрим. воду у тканинах – пастозність.

Надмірне споживання вуглеводів підвищує потребу у вітаміні В1. При нестачі його в організмі накопич піровинградна к-та (продукт неповного згорання вуглевод).

Також для вуглев. обміну потрібно віт. В2, В6, С.

При надмірному спожив. вуглев. виникає ансибілізація орг-му до різних алергенів.

Вуглеводи викон. в орг-мі дезинтоксикаційну здатність.

Мають велике харчове значення – задовільняють потребу в орг-му у відчутті солодкого.

Для характер. класів вуглеводів має значення їх солодкість і глікемічний індекс.

Чим вищий показник солодкості, тим менше його потрібно для забезпеч. солодкості страви (стор 76). сахароза – 100 …

Глікемічний індекс – це відношення конц. глюкози у крові після споживання 100 г дослідж. продукту до конц. глюкози після споживання еталонного продукту (100 г білого хліба), % табл 10 стор 77.

Чим більше згладжена глікем. р-я, тим менше навантаження на інсулярний апарат підшлунк. залози.

Крохмаль повільно перетравл. і усмокт., він не розчин у воді і знаход. у середині щільних рослин оболонок (злакові, бобові).

Крохмаль, що міст. у плод-х, які не мають оболонок із клітковини, засв. краще і швидше (картопля, овочі, хліб).

Крохмаль із картоп. пюре засвоюється і перетравл. швидше ніж із смаженої у фритюрі.

Клітковинапр. уч. у побудові стінок рослин. кліт. Піктинові речовини зв’яз. стінки клітин між собою.


8003837796020730.html
8003888767879872.html

8003837796020730.html
8003888767879872.html
    PR.RU™